bloggkommentatorerna

Klass, kön och etnicitet
När man ska analysera något i samhället så utgår jag oftast från de tre begreppen i rubriken. 

Mycket bra. 

Problemet som jag ser det i samhällsdebatten idag är att man glömmer bort klass som begrepp. Saker och ting diskuteras utifrån kön och etnicitet men sällan utifrån klass, vilket gör att man missar en stor faktor. 

När det gäller kriminalitet i samhället så är det ofta etnicitet och kön det pratas om. 

Hur ofta läser/hör vi inte att lösningen på brottsligheten hade varit att slänga ut manliga invandrare? 

De här uttalandena ger en fel bild av samhällsproblemet och ger det en fel bild så kan man inte heller reda ut det eller sätta in rätt åtgärder för att lösa problemet. Lägger vi till begreppet klass så får vi en mer sann bild än om vi bara koncentrerar oss på kön och etnicitet. 

Fakta från SCB:
De flesta som begår brott är män. 
Den mest förekommande etniciteten i svenska fängelser är svenskar. (30% är av utländsk härkomst och 20% är av utlandsfödda som bor i Sverige.) 
De flesta som begår brott är de som kommer från ett socioekonomiskt svagt område. 

Vad kan vi läsa ut av detta? 

Ett: Att det är män som begår brott. KÖN.
Två: Att det är socioekonomiskt svaga som begår brott. KLASS.

Så när det gäller etnicitet och brott kan vi utläsa att det handlar om kön och klass i första hand. 

Vi kan inte slänga ut alla män för att det är män som begår brott. Vi kan inte slänga ut alla fattiga. 

Här kommer klassfrågan in. Vad gör vi åt utanförskap, fattigdom och hopplöshet som människor på samhällets botten känner? 

Vissa resonerar så att alla människor har ett eget val. Ja, kanske det? Men här vill jag länka till Lady Dahmers inlägg igen. Om du är priviligerad så kan du ALDRIG förstå hur det är att inte vara det. Det går inte att sätta sig in i hur det är att växa upp i en miljö där det inte finns någon framtidstro och där ditt eget värde formas av din uppväxt. De val du gör i livet baseras på det och det finns få människor som inte har påverkats av sin uppväxt. 

Dessutom har vi en strukturell rasism i Sverige som är en del av det utanförskap som bidrager till att människor inte kommer in i det svenska samhället och istället riskerar att hamna i kriminalitet. Den hopplöshet man måste känna när det inte går att få komma på en arbetsintervju för att du har fel namn. Jag förstår att man kan ge upp då. 

//Anna-Maria

(null)

#1 - Annika

TACK FÖR DETTA. Älskar att just bloggkommentatorerna bidrar med några av internets absolut klokaste, skarpaste, mest pricksäkra inlägg.

#2 - Ulrika

Något jag uppskattar med er blogg är ert sätt att skriva. Rakt, tydligt, utan krusiduller, med ett inressant innehåll. Väldigt konkret. Den som försökt formulera sig så vet att det inte är så enkelt!

#3 - Ulrika

(vilket också, tror jag, är en anledning till ert intressanta kommentarsfält. inläggen blir lätta att ta till sig och vågar uttrycka åsikter/hypoteser som kan diskuteras, det blir lätta att spåna vidare på tankegången och både säga emot eller hålla med).

#4 - Hanna Karlsson

Vilket bra och träffsäkert inlägg. Tack för det!

#5 - M

Jag tycker det är problematiskt att etnicitet och kultur/religion ofta klumpas ihop till en och samma sak, trots att det är tre vitt skilda faktorer varav själva etniciteten i sig är nästintill irrelevant i många frågor (givetvis kan det påverka känslan av samhörighet och även glida in i känslan av vilken klass man tillhör mm), och att många, när de belyser problem inom kultur och religion som krockar med vårt samhälle och vårt rättssystem, och framför allt om de förespråkar riktade åtgärder, blir kallade rasister, när det är uppenbart att det inte alls handlar om rasism.

#6 - M (fortsättning)

Det här är anlednin gen till att kvin nor i våra föror ter lever under hedersfö rtryck an no 2018 i Sver ige. För att vi är så räd da för att kalla de rasi ster att vi inte vågar gå in med rikt ade insat ser för att motv erka proble met där proble met finns.

Hur kan man acce ptera att män niskor kas tar st en och beskj uter blålj usperso nal? Det är när man är räd d för att bli ka llad rasi st som man verkl igen gör skil lnad på folk och folk. För eställ er att det var Ca rl vo n Julstjä rna och hans gän g som pys slat med detta.

#7 - M (fortsättning)

Ursäkta att mitt senaste inlägg blev något svårläst. Hamnade antagligen i något spamfilter när jag försökte posta det, och jag visste inte vilket av alla ord jag använt som var det som gjorde att jag inte kom fram. Hoppas att det går att utläsa vad jag menar ändå, trots alla mellanrum mitt i orden.

#8 - Marie

Fast hur många i fängelset är av utländsk härkomst i förhållande till hur många av utländsk härkomst som bor i Sverige? Klart det är en.m större andel svenskar i fängelset, det bor ju fortfarande fler av svensk än av utländsk härkomst i Sverige...

#9 - A-M

#8 Ja det skrev jag. 30% är av utlänsk härkomst i fängelser, 20% av befolkningen är av utländsk härkomst. MEN slutsatsen av allt jag skrev här är att kön och klass är de största faktorerna till att någon blir kriminell. Om vi tittar på hur arbetslöshetssiffrorna ser ut för svenskar och de med utländsk härkomst är den 4% för svenskar och 20% för de med utländsk härkomst. Får du inget jobb och måste gå på bidrag är risken alltså större att du begår brott än om du har ett jobb och kommer in och blir en del av det svenska samhället. Anledningen till att det är en lite större andel med utländsk härkomst i svenska fängelser är alltså inte i första hand deras etnicitet, utan könet och klassen.

#10 - Anna

Håller i stort sett med. Men tycker inte att är man priviligerad kan man ALDRIG förstå hur det är att inte vara det. Om det påstendet stämmer så innebär det i princip att det aldrig kommer ske någon förändring. Det finns ju människor som har lyckats trots att de har haft dåliga förutsättningar och de kan ju jämföra hur det varit innan. Och jag själv vet att jag är priviligerad och förstod det redan som barn men växte upp i sådan förort du beskriver där utanförskapet var stort och många helt saknade framtidstro. Jag menar att man visst kan förstå hur det är om man försöker/vill förstå och också umgås med människor som inte är som en själv. Men bor man i villaförort och bara umgås med andra vita medelklassfamiljer så är det klart att man inte kommer förstå. Nu blev det lite långt det här men jag irriterar mig på ordet ALDRIG eftersom det typ gör det okej att du inte behöver anstränga dig att försöka eftersom det aldrig kommer gå.

#11 - emma

Att det finns ett samband mellan t ex kriminalitet och socioekonomiska förutsättningar stämmer, men frågan är vad som orsakar vad?

Jag har själv läst en del på lärarprogrammet och mycket som lärs ut där är sociologiska teorier, som menar att allt beteende beror till största delen på den sociala miljön. Dock kan även arvet spela in mer än vad man tror. Ett tips är att lyssna på den här podden med Amir Sariaslan som forskar i detta:

https://www.acast.com/alltduvelatveta/130omarvochmiljomedamirsariaslan