Kan någon störas?

Alla som har bott i lägenhet eller i områden där husen ligger tätt har troligen någon gång hört ljud från grannen. Det är värt att tänka på när man ska ha en fest. Den kan nämligen störa andra.

Vad händer om festen stör?

Om det är så att festen stör kan det hända att någon ringer polisen och då finns det risk att de avbryter festen. Om det inte kan konstateras att festen stör, eller om det bara är ljudnivån som är lite hög kan polisen bara kolla läget och kanske be om att volymen sänks. Om det är våldsamt på platsen eller om festen måste avbrytas kan man förbjudas att hyra lokalen igen. Man kan också bli vräkt om man håller festen i sin egen bostad.

Meddela grannar innan festen

Ett tips är att meddela eventuella grannar innan festen. Sätt upp lappar i trapphuset, och prata gärna med grannarna personligen. På så vis kan det hända att grannarna har större förståelse. Tala gärna om att de får komma och knacka på om de störs, och meddela hur länge festen ska hålla på. Vet man som granne att en fest slutar efter någon timme blir det lättare att hålla ut. Se som ansvarig till att tiden hålls, och att det blir tyst efter den avtalade tiden.

Undvika att andra störs

Tänk på volymen. Har du en baslåda kan den placeras på en matta eller annat mjukt underlag för att vibrationerna inte ska fortplanta sig i huset. Musik behöver inte spelas så högt och håll fönster samt dörrar stängda. Undvik spring i trapphus och försök hålla gästerna inomhus. Om någon ska gå ut, be dem att vara tysta. Hålls festen i en offentlig lokal som inte ligger direkt uppepå bostäder kanske ingen störs direkt av ljud, men det kan trots allt vara bra att visa ansvar.

Sköt städningen

Något människor ofta stör sig på när det gäller fester är när det inte är städat efter dem. Cigarettfimpar, läskburkar, ölflaskor och annat som ligger och skräpar blir irriterande. Trasigt glas kan bli än mer störande och rent av farligt. Hundar kan trampa i det och barn kan lockas att leka med de färgglada bitarna vilket även kan leda till att de skadas. Plocka därför upp ordentligt efter festen, både inomhus och utomhus.

Var ska festen hållas?

När man ska hålla en fest kan det vara klokt att fundera över var man ska hålla till. Ibland har man inte möjlighet att vara hemma. Kanske ska man bjuda för många personer så man inte får plats? Det kan också vara så att man inte vill hålla till i hemmet av andra anledningar. Men var kan man då vara?

Hitta en festlokal

Genom att hitta en festlokal blir det lättare att hålla festen. I en festlokal finns ofta bord, stolar, tallrikar, glas och annat som kan behövas för att hålla en fest. Men att hitta en festlokal är inte alltid det lättaste. Inom vissa bostadsrättsföreningar eller hyresbolag har de lokaler som hyrs ut men ofta är de begränsade till att bara kunna användas av de som bor eller hyr i det aktuella bolaget. Det kan också vara bra att fråga runt på lite olika skolor och andra ställen om de har lokaler som hyrs ut. Att annonsera på sociala medier eller i tidningar kan också vara lönsamt.

Krav på lokalen

Om man ska hålla en stor fest kan det vara klokt att titta på vilka krav och restriktioner som finns på lokalen. I många lokaler får man inte vara mer än ett visst antal personer. Det kan också vara så att man som festorganisatör har vissa krav på lokalen. Det kanske ska finnas dansgolv eller möjlighet att laga mat. Att hålla koll på de här sakerna är väsentligt för att festen ska bli så bra som möjligt. Om det finns restriktioner för hur lokalen får användas och man trots det inte följer dem och en kontroll görs kan man få betala böter och festen kan avslutas direkt.

Yta att parkera på

Om några kommer bilburna till festen kan det vara bra att ha en yta att parkera på i närheten. Om det inte finns kan det snabbt komma klagomål på att människor parkerar överallt, eller att bilarna står i vägen. Det kan vara klokt att skylta upp parkeringen, eller att placera ut vakter som ser till att bilarna placeras på rätt plats. På så sätt vet man att ingen annan störs av festgästernas bilar.

Servering och kök

När man ska hitta en festlokal är det också viktigt att man har koll på hur man ska göra med matservering och dryck. Ska maten lagas på plats måste man se till att det verkligen går att laga mat. Det betyder att man ska kolla så ugn, kyl och köksredskap finns. Allt ska vara funktionellt. Har man beställt catering som redan är klar ska det bara ställas fram på bord och sedan kan gästerna ta för sig när de blir hungriga. En buffé kanske är bra om många gäster väntas och lokalen är stor?