Kan någon störas?

Alla som har bott i lägenhet eller i områden där husen ligger tätt har troligen någon gång hört ljud från grannen. Det är värt att tänka på när man ska ha en fest. Den kan nämligen störa andra.

Vad händer om festen stör?

Om det är så att festen stör kan det hända att någon ringer polisen och då finns det risk att de avbryter festen. Om det inte kan konstateras att festen stör, eller om det bara är ljudnivån som är lite hög kan polisen bara kolla läget och kanske be om att volymen sänks. Om det är våldsamt på platsen eller om festen måste avbrytas kan man förbjudas att hyra lokalen igen. Man kan också bli vräkt om man håller festen i sin egen bostad.

Meddela grannar innan festen

Ett tips är att meddela eventuella grannar innan festen. Sätt upp lappar i trapphuset, och prata gärna med grannarna personligen. På så vis kan det hända att grannarna har större förståelse. Tala gärna om att de får komma och knacka på om de störs, och meddela hur länge festen ska hålla på. Vet man som granne att en fest slutar efter någon timme blir det lättare att hålla ut. Se som ansvarig till att tiden hålls, och att det blir tyst efter den avtalade tiden.

Undvika att andra störs

Tänk på volymen. Har du en baslåda kan den placeras på en matta eller annat mjukt underlag för att vibrationerna inte ska fortplanta sig i huset. Musik behöver inte spelas så högt och håll fönster samt dörrar stängda. Undvik spring i trapphus och försök hålla gästerna inomhus. Om någon ska gå ut, be dem att vara tysta. Hålls festen i en offentlig lokal som inte ligger direkt uppepå bostäder kanske ingen störs direkt av ljud, men det kan trots allt vara bra att visa ansvar.

Sköt städningen

Något människor ofta stör sig på när det gäller fester är när det inte är städat efter dem. Cigarettfimpar, läskburkar, ölflaskor och annat som ligger och skräpar blir irriterande. Trasigt glas kan bli än mer störande och rent av farligt. Hundar kan trampa i det och barn kan lockas att leka med de färgglada bitarna vilket även kan leda till att de skadas. Plocka därför upp ordentligt efter festen, både inomhus och utomhus.